Obchodní zástupci

Kontakty - obchodní zastoupení pro okresy

Radka Hájková – tel: +420 730 158 395 mail: radka.hajkova@medimat.cz

Mgr. Zuzana Bartoňová – tel: +420 607 705 621 mail: zuzana.bartonova@medimat.cz

Hana Ryzá – tel: +420 777 793 502 mail: hana.ryza@medimat.cz

Bc. Lucie Drábková – tel: +420 777 793 511 mail: lucie.drabkova@medimat.cz

Bc. Veronika Hrbková DiS. – tel: +420 703 147 167 mail: veronika.hrbkova@medimat.cz

Bc. Zdeňka Lehká, MBA – tel: +420 777 793 512 mail: zdenka.lehka@medimat.cz

Denisa Ungrmanová – tel: +420 739 093 999 mail: denisa.ungrmanova@medimat.cz

Věra Nováková – tel: +420 777 793 507 mail: vera.novakova@medimat.cz

Eva Spurná – tel: +420 777 793 513 mail: eva.spurna@medimat.cz

Tereza Kobrlová tel: +420 735 759 201 mail: tereza.kobrlova@medimat.cz

Veronika Jedličková tel: +420 734 201 060 mail: veronika.jedlickova@medimat.cz

Alicja Grabowská  tel: +420 774 095 167 mail: alicja.grabowska@medimat.cz