Inkontinenční pomůcky

Inkotinenční pomůcky hrazené pojišťovnou dle metodiky VZP platné od 1.4.2012.
Limity pro úhrady jsou:

 • I. stupeň (vložky) - max. 450 Kč/měsíc (max.150ks), max. 900 Kč/2 měsíce (max.300ks)
 • II. stupeň (vložné pleny) - max. 900 Kč/měsíc (max.150ks), max. 1800 Kč/2 měsíce (max.300ks)
 • II. stupeň (fixační kalhotky) - max. 24ks/rok do celkové výše 190 Kč (pouze pokud pac. používá absorpční pleny)
 • III. stupeň (absorpční kalhotky, natahovací kalhotky) - max. 1700 Kč/měsíc (max.150ks), max. 3400 Kč/2 měsíce (max.300ks)
 • III. stupeň (podložky) - max. 30 ks/měsíc, úhrada pojišťovny do výše 75%

Inkontinenční pomůcky

SCA
 • vložky TENA LADY
 • pánské vložky TENA MEN
 • vložné pleny TENA COMFORT
 • absorpční kalhotky s lepítky TENA SLIP
 • absorpční kalhotky s pásem TENA FLEX
 • natahovací kalhotky TENA PANTS
 • fixační kalhotky TENA FIX
 • podložky
 • kosmetika (není hrazeno pojišťovnou)
HARTMANN
 • vložky MOLIMED
 • pánské vložky MOLIMED FOR MEN
 • vložné pleny MOLIFORM
 • absorpční kalhotky s lepítky MOLICARE, MOLICARE PREMIUM
 • natahovací kalhotky MOLICARE MOBILE
 • podložky MOLINEA
 • fixační kalhotky MOLIPANTS
 • kosmetika MENALIND (není hrazeno pojišťovnou)
ABENA
 • vložky ABRI LIGHT
 • pánské vložky ABRI MAN FORMULA
 • vložné pleny ABRI SAN
 • absorpční kalhotky s lepítky ABRI FORM
 • natahovací kalhotky ABRI FLEX
 • dětské pleny BAMBO
 • podložky
 • kosmetika ABENA (není hrazeno pojišťovnou)
ID
 • vložky iD Light
 • pánské vložky iD for Men
 • vložné pleny iD Form
 • natahovací kalhotky iD Pants
 • absorpční kalhotky s pásem iD Belt
 • absorpční kalhotky s lepítky iD Slip
 • podložky iD Protect
DEPEND
 • vložky, vložné pleny, natahovací kalhotky, absorpční kalhotky, podložky
SENI
 • vložky, vložné pleny, natahovací kalhotky, absorpční kalhotky, podložky
ATTENDS
 • vložky, vložné pleny, natahovací kalhotky, absorpční kalhotky, podložky

Metodika předepisování k číselníku VZP, PZT - verze 1005, platnost od 1. 12. 2018
SKUPINA 02 - Pomůcky pro inkontinentní

Preskripční karty ke stažení: